AZ EN RU
 • Xəbərlər
 • Ümumi məlumat
 • Odlar Yurdu - Azərbaycan
 • Təbiət
 • Tarix
 • İqtisadiyyat
 • Mədəniyyət
 • Cəmiyyət
 • Dövlət hakimiyyəti
 • Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
 • Ermənistan-Azərbaycan,
  Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
 • İnzibati - ərazi vahidləri
 • Xəritələr
 • İnzibati-ərazi vahidi üzrə məlumat:
  Xəritənin interaktiv xüsusiyyətləri
  Sistemin tələbləri:
  Portalda Azərbaycanın interaktiv xəritəsinin işləməsi üçün Sun Microsystem firmasının Java Virtual Machine (JVM) proqramının 1.4 və ya daha yüksək versiyası mövcud olmalıdır (www.java.com).
  JVM proqramı olmadıqda, səhifədə həmin proqramı avtomatik surətdə instolyasiya edilməsini təklif edən pəncərə açılır.
  Sürətli yüklənmə:
  Səhifəyə növbəti dəfə daxil olanda böyük həcmli məlumatları bir daha İnternetdən yükləməmək üçün, istifadəçiyə öz kompyüterində məlumatı yaddaşa vermək təklif olunur. Uyğun suala dialoq pəncərəsində "always" cavabı vermək məsləhətdir ki, növbəti dəfələr verilən sual təkrarlanmasın.
  İnzibati-ərazi vahidləri üzrə məlumatların alınması:
  Xəritə üzərində "mouse"un kursorunu gəzdirməklə, korsorun yerləşməsindən asılı olaraq cari inzibati-ərazi vahidi (İƏV) fon və konturlarla qeyd olunur(aktivləşir) və eyni zamanda pəncərənin yuxarı sağ küncündə onun adı əks olunur. Aktiv İƏV üzərində "mouse"un sol düyməsini basmaqla, onun haqqında Məlumat Bazasından ətraflı informasiya almaq mümkündür. Həmin informasiya xəritənin altında açılan siyahılar şəklində qruplaşmış bloklarla əks olunur. Həmçinin "select box" üzərində tələb olunan İƏV seçdikdə, nəticədə xəritə üzərində avtomatik ona naviqasiya olacaq.
  Miqyaslaşdırma şkalası:
  Azərbaycan xəritəsinin istifadəçiyə müxtəlif uyğun miqyasda əks edilməsi imkanını verir.
  Xəritənin skrollaşdırılması:
  Üfüqi və şaquli "scroll"un vasitəsi ilə xəritəni istənilən istiqamətlərə hərəkət etdirmək olar. Xəritənin "scroll"laşdırılmasının daha rahat üsulu növbəti qayda ilə həyata keçirmək olar: "Ctrl" düyməsini sıxıb saxlamaqla, "mouse"un sol düyməsi sıxılmış vəziyyətdə kursoru hərəkət etdirmək (Drag).
  Selektorlu keçiricilər (CheckBox):
  Müəyyən informasiya laylarının əks etdirilməsinə (məsələn, "relyef", "yaşayış məntəqələri", "çaylar və göllər") xidmət edir. Qeyd: Uyğun məlumatlar yükləndikdən sonra "Yaşayış məntəqələri", "Relyef", "Çaylar və göllər", "D/yolları", "Avtomagistrallar" layları aktivlənir (Enable).